Vollebregt-Smitsorgel H. Brigidakerk Geldrop

Contact

Pasted Graphic 1

Financiële verantwoording


Financiële verantwoording 2022


RSIN / fiscaalnummer: 8044.61.351Hoofddoel van het beleidsplan van de stichting:
Het organiseren van orgel- en beiaardconcerten en de Sinte Brigidakerk te Geldrop.

Het beloningsbeleid:
De organisatie van de Stichting Brigida Concerten berust bij een kleine groep vrijwilligers, wat wil zeggen dat alle giften en donaties geheel aan de stichting ten goede komen.
In de praktijk zijn deze baten echter ternauwernood kostendekkend.
Van een beloningsbeleid kan dus geen sprake zijn.