brigidalogo
Het doet ons genoegen u de gezamenlijke concertagenda van de Stichting Brigida Concerten en de Carilloncommissie voor het jaar 2012 te kunnen presenteren. Evenals in voorgaande jaren is gekozen voor een gezamenlijke presentatie van de orgel- en beiaardconcerten en het op elkaar afstemmen van de concertdata. We verheugen ons op een seizoen met een interessant aanbod van bijzondere en kwalitatief hoogwaardige concerten. Opvallend is het gevarieerde karakter van de concertcyclus met musici uit alle delen van Nederland en zelfs daarbuiten. Ook zal tijdens zes concerten de orgelmuziek worden vergezeld door andere muziekinstrumenten of zang.
We vestigen hierbij de aandacht op het feit dat de concerten evenals in 2010 en 2011 in het voorjaar en najaar niet op zaterdagmiddag plaatsvinden maar op zondagmiddag. Alle concerten (met uitzondering van het concert van 8 september) beginnen om 16.15 uur. De ervaring leert dat dit tijdstip het voor een groter aantal geïnteresseerden mogelijk maakt om de concerten te bezoeken.


Wij houden ook voor de komende concertserie vast aan ons uitgangspunt dat de concerten gratis toegankelijk zijn. Wel zullen we na afloop van elk concert, zoals gebruikelijk, een collecte houden. Graag vermelden we hier ook dat we erg blij zijn met de bijdragen van onze donateurs. Zonder de opbrengsten van de collectes, zonder de bijdragen van onze donateurs en zonder de steun van de gemeente Geldrop-Mierlo zou het onmogelijk zijn een dergelijk kwalitatief hoogwaardig programma te presenteren.
De carillonconcerten vanuit de toren van H.Brigidakerk in Geldrop vinden dit jaar plaats op een gereviseerd instrument. In 2009 en 2010 heeft de heer Gideon Bodden de bedrading en de afstemming van de hamers op de klokken duchtig onder handen genomen. Het resultaat mag er zijn: de beiaardiers die reeds op het gereviseerde carillon hebben gespeeld waren vol lof.


De concerten worden ook dit jaar weer uitgevoerd door beiaardiers uit verschillende landen, waardoor u een interessante mix van stijlen krijgt voorgeschoteld. De carillonconcerten worden gegeven voorafgaand aan de orgelconcerten en wel van 15.00 uur tot 16.00 uur. Wij wensen de organisten, solisten en beiaardiers een geïnspireerde bespeling toe. De toehoorders wensen wij veel muzikaal luistergenoegen.


Namens de Stichting Brigida Concerten, voorzitter Ir. L.J. van der Deijl,
Namens de Carilloncommissie, voorzitter C.A. Brouwers